Tükenmişlik Sendromu yaşayan birisi için, herşey üzerine gelirmiş gibi olur, hiç bir çabasının karşılığını alamıyormuş gibi his eder. Oysa her şey aslında o kadar kötü değildir. Fakat kişi kendi algısını o kadar olumsuz bir şekilde kodlamıştır ki, artık olumlu hiç bir şey fark edemiyordur. Bu durumda algıyı değiştirmek ve yine olumlu düşünce akışını sağlamak gerekir.


Nasıl yardımcı olacağız?

1. Danışanın mizaç analizleri yapılacak

2. Muhtemel yaşanmış olabilecek travma tespit edilecek

3. Danışan ile değerlendirme yapılacak

4. Gerektiği takdirde bilinçaltı arınması yapılacak

5. Bireysel bilinçaltı çalışmaları yapılacak